• Kempenhulp Slide1

Sociale regelgeving:

Hoe uw sociale zekerheid tussen België en Nederland geregeld is, hangt af van de combinatie van verschillende belangrijke factoren:

 • In welk land woont u?
 • In welk land werkt u?
 • Uit welk land krijgt u een uitkering of een pensioen?

Adviesbureau Kempenhulp BV bekijkt bovenstaande zaken vooral vanuit de grensoverschrijdende situaties. Uw woonland is België of Nederland en u werkt in het andere land. U werkt misschien in uw woonland en tegelijkertijd als grenswerknemer voor dezelfde of voor verschillende werkgevers. Misschien bent u werknemer in loondienst in het ene land en zelfstandige in het andere land.

Verschillende situaties die elk hun specifieke sociale regelgeving kennen voor diverse doelgroepen.

Hoe zijn de zaken sociaal voor u geregeld als:

 • u werkt als werknemer of als zelfstandige in uw woonland, als grenswerknemer of in verschillende combinaties
 • u ziek of werkloos wordt en een uitkering ontvangt
 • u gepensioneerd bent en uit uw woonland of een ander land inkomen ontvangt
 • u tijdens één van de bovenstaande situaties gaat (r)emigreren
 • u of uw partner komt te overlijden

Betreffende de sociale zekerheid zitten er vaak grote verschillen in de genoemde situaties. Hierbij zijn veelal instanties betrokken uit zowel België als Nederland. Denk daarbij aan de Belgische mutualiteiten en hospitalisatieverzekeringen, de Nederlandse zorgverzekeraars en het CAK dat vanaf 2017 de taken van het Zorginstituut Nederland heeft overgenomen betreffende de zorgverzekering in het buitenland.

Natuurlijk heeft de wettelijke sociale zekerheid niet alleen te maken met de zorgstelsels in beide landen. De volgende vragen geven meteen weer wat allemaal met sociale zekerheid te maken heeft, maar ook hoeveel instanties hier direct mee te maken hebben in zowel België als Nederland:

 • Hoe moet ik verzekerd zijn als werkende in loondienst of als zelfstandige, als uitkeringsgerechtigde of als gepensioneerde?
 • Welke wettelijke pensioenrechten bouw ik op als werkende in loondienst of als zelfstandige?
 • Wat als ik werkloos of arbeidsongeschikt word?
 • Welke rechten op kinderbijslag open ik als werkende in loondienst of als zelfstandige?
 • Wat als ik zelf of mijn partner komt te overlijden?
Lees meer over onze ondersteuning