• Kempenhulp Slide1

Fiscale regelgeving:

Waar u belastingen dient te betalen als (grens)werknemer in loondienst, als zelfstandige of als gepensioneerde in België of in Nederland kunt u niet kiezen. De dubbele belastingverdragen zorgen er wel voor dat als u grensoverschrijdende werkzaamheden doet of als u (pensioen)uitkeringen uit het andere land ontvangt, u geen dubbele belastingen in beide landen hoeft te betalen.

Net zoals bij de sociale zekerheid spelen de volgende factoren een zeer belangrijke rol:

  • In welk land woont u?
  • In welk land werkt u?
  • Uit welk land krijgt u een uitkering of een pensioen?

Adviesbureau Kempenhulp BV bekijkt bovenstaande zaken vooral vanuit de grensoverschrijdende situaties. Uw woonland is België of Nederland en u werkt in het andere land. U werkt misschien in uw woonland en tegelijkertijd als grenswerknemer voor dezelfde of voor verschillende werkgevers. Misschien bent u werknemer in loondienst in het ene land en zelfstandige in het andere land.

Verschillende situaties die elk hun specifieke belastingregelgeving kennen voor diverse doelgroepen.

Hoe zijn de zaken fiscaal voor u geregeld als:

  • u werkt als werknemer of als zelfstandige in uw woonland, als grenswerknemer of in verschillende combinaties
  • u ziek of werkloos wordt en een uitkering ontvangt
  • u gepensioneerd bent en een pensioen, een uitkering uit een (groeps)verzekering of een lijfrente ontvangt
  • u tijdens één van de bovenstaande situaties gaat (r)emigreren
  • u of uw partner komt te overlijden en u en/of de erfgenamen erfbelasting moeten betalen
  • u een schenking doet en u of de ontvanger schenkbelasting verschuldigd is

Uiteraard kunnen wij ook uw belastingformulieren voor u in orde maken als u in Nederland of in België woont en werkzaam of gepensioneerde bent en niets met grensoverschrijdende zaken te maken heeft.

Voor alle voorkomende situaties dienen er zowel in België als in Nederland verschillende aangiftebiljetten te worden ingediend. Hierbij spreken we in België over de aangiften Personenbelasting waar in Nederland over de aangifte Inkomstenbelasting gesproken wordt.

De verschillende aangiftebiljetten met de bijbehorende tarieven vindt u terug in onze tarievenlijst.

Lees meer over buitenlands belastingplichtingen Lees meer over onze ondersteuning