• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (april 2024)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (december 2023)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (oktober 2023)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Nieuw belastingverdrag tussen België en Nederland

België en Nederland hebben op 21 juni 2023 een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit nieuwe verdrag zal het huidige verdrag, dat dateert van 2001 en ingegaan is op 1 januari 2003, vervangen. Het verdrag zal naar verwachting ingaan op 1 januari 2025. Met name voor de gepensioneerde grenswerknemers zal het nieuwe verdrag een zware teleurstelling zijn; ook voor de thuiswerkende grenswerknemers werden er (vooralsnog) geen nieuwe fiscale afspraken gemaakt over de belastbaarheid van de thuiswerkdagen.

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (juni 2023)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Nieuwsbrief grensoverschrijdend telewerken vanaf 01 juli 2023

Er is in de afgelopen jaren, zeker in de COVID-periode, veel gezegd en geschreven over het thuis- en telewerken als grenswerknemer. Ook door ons werd hier veel aandacht aan besteed, net omdat het zoveel gevolgen kan hebben als bij een controle blijkt dat je je niet aan de regelgeving hebt gehouden. De EG-verordening 883/2004 bepaalt de sociale verzekeringsplicht van personen die binnen de EU (over de grens) werkzaam zijn. Vanaf 01 juli 2023 wordt deze verordening uitgebreid voor de telewerkers waarvan de werkgever in het andere EU-land gevestigd is.

Belangrijke wijziging in de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting bij wonen in het buitenland

Voor de inwoners van België is er een belangrijke wijziging vanaf 2022 voor de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK). Deze heffingskorting is een tegemoetkoming van de Nederlandse Belastingdienst voor werkende ouders van jonge kinderen.

Nieuwsbrief december 2022 Adviesbureau Kempenhulp BV

Voordat we aan het einde van het jaar onze laatste nieuwsbrief sturen om het jaar te overlopen, willen we toch enkele zaken aan u laten weten waarvan we denken dat ze voor u belangrijk zouden kunnen zijn.

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (December 2022)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Algemeen betaaluitstel voor de betaling van de Belgische personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting – aanslagjaar 2022

De Belgische federale regering heeft maatregelen genomen om burgers en bedrijven te ondersteunen in deze moeilijke tijden van energiecrisis. Eén maatregel omvat een algemeen betaaluitstel voor alle betalingen voor het aanslagjaar 2022 in:

  • de personenbelasting
  • de vennootschapsbelasting
  • de belasting niet-inwoners
  • de rechtspersonenbelasting

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Maart 2022)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Behandeling Inkomensverklaring door FOD Financiën

De Belgische FOD Financiën geeft aan vanaf 01 maart 2022 een nieuwe verwerkingswijze te hebben voor de inkomensverklaringen, in overleg met Nederland. U kan de inkomensverklaring niet meer per mail of op kantoor van de FOD Financiën bezorgen.

De FOD Financiën laat per mail en via hun website weten:

De FOD Financiën bezorgt vanaf 1 maart 2022 de geattesteerde inkomensverklaring rechtstreeks aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst zal daarom geen papieren documenten meer aanvaarden, enkel nog digitale inkomensverklaringen die rechtstreeks door de FOD Financiën aan hen bezorgd worden. 

Nieuwsbrief januari 2022 Adviesbureau Kempenhulp BV

In januari van een nieuw jaar bereiden we ons voor op een nieuw belastingjaar waarin we belastingaangiften gaan doen over 2021. Voor de Nederlandse belastingaangifte hebben we het over inkomstenjaar 2021; in de Belgische aangifte gaat het dan over aanslagjaar 2022.

Er zijn enkele zaken die we graag even aan u willen meedelen om zowel voor u als voor ons de zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief ( Extra editie - December 2021)

BBZ Nieuwsbrief - Extra editie over thuiswerken wegens coronavirus

Eindejaarsbrief 2021

Zoals elk jaar blikken we in december vooral terug op ons privéleven, maar als ondernemer kijk je zeker ook terug hoe je jaar zakelijk verlopen is. Je merkt dat er veel zaken aan je voorbij zijn gegaan juist omdat je zo druk met je bedrijf bezig bent geweest. Soms gaat dat zelfs ten koste van dat privéleven, maar dat realiseer je je meestal pas achteraf. Terwijl tweede en derde golven gepasseerd zijn, we woorden als boosterprikken en groepsimmuniteit gebruiken alsof we zelf virologen zijn, realiseren wij ons vooral opnieuw dat wij en onze dierbaren wat de gezondheid betreft overal relatief goed doorheen gekomen zijn.

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Maart 2021)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (December 2020)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Nieuwsbrief november 2020

In deze nieuwsbrief willen we enkele belangrijke zaken aanhalen:

• De Inkomensverklaring 2019

• Voorbereidingen belastingaangiften 2020


Nieuwsbrief augustus 2020

Via deze nieuwsbrief willen wij u laten weten dat wij vanaf dinsdag 18.08 t/m dinsdag 01.09.2020 met jaarlijks verlof zijn.

Voor het maken van afspraken of andere zaken kunt u ons altijd een mail sturen of inspreken op onze voicemail. Vanaf woensdag 02.09.2020 bellen wij u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Uiteraard kunt u ons t/m 17.08.2020 nog contacteren om een afspraak te maken. 

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Mei 2020)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Nieuwsbrief Coronacrisis

De laatste weken en dagen volgen de nieuwe ontwikkelingen betreffende ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen en regelgevingen voor (grens)werknemers zich in een razendsnel tempo op. Deze ontwikkelingen elke dag in een nieuwsbrief aan onze klanten te versturen is onbegonnen werk; bovendien is een nieuwsbrief die je vandaag stuurt morgen achterhaald. Om de meest recente ontwikkelingen te volgen, zowel voor Nederland als België, verwijzen we nogmaals naar onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/kempenhulpbv/ ; klik op ‘vind ik leuk’ en onze nieuwsberichten verschijnen op je tijdlijn.

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Februari 2020)

BBZ Nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren of ondernemen België-Nederland

Nieuwsbrief januari 2020 - Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Aangezien wij in onze eerste nieuwsbrief van 2020 zaken vermeld hebben die niet alleen voor onze huidige klanten belangrijk zijn, hebben we besloten delen van deze nieuwsbrief openbaar op onze blog te plaatsen. Mocht u hierover aanvullende vragen hebben kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (November 2019)

BBZ nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren en ondernemen België- Nederland

Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Juli 2019)

BBZ nieuwsbrief over sociale zekerheid en fiscaliteit bij wonen, werken, studeren en ondernemen België- Nederland

Wonen in België, werken in 2 landen?

U woont in België en u werkt in Nederland. Tenminste, u heeft een arbeidsovereenkomst bij een Nederlandse werkgever afgesloten, maar feitelijk werkt u ook af en toe of enkele dagen (per week) van thuis uit voor die Nederlandse werkgever. Of u bezoekt klanten van die Nederlandse werkgever in uw woonland België. Blijft dan qua belastingen en sociale zekerheid alles hetzelfde net alsof u elke dag fysiek in Nederland bij de werkgever aanwezig bent? Heel wat Belgische belastingplichtigen kwamen er einde 2018 achter dat dit niet het geval is. 

Brief "Heffingskortingen 2019" Nederlandse Belastingdienst

Wellicht ontving u inmiddels van de Nederlandse Belastingdienst een brief getiteld: “Heffingskortingen 2019”. Over dit onderwerp plaatsten wij al eerder voor de werkende grensarbeider diverse blogs, maar deze brief is ook bestemd voor mensen die een (pensioen)uitkering voor of na hun AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen. Wij denken dat bij de brief enige toelichting nodig is.

Grensarbeiders en Nederlandse heffingskortingen

Op 25 januari 2018 publiceerden wij een blog getiteld: ‘Belastingwijziging ‘benadeelt’ grensarbeiders uit België en Duitsland’. Aangezien deze materie vanaf 2019 gaat spelen voor de grensarbeider die vanuit zijn woonland in Nederland gaat werken en dit veel vragen oproept bij de betrokkenen, willen wij hier graag nogmaals op terugkomen. In gewoon Nederlands proberen wij uit te leggen wat bepaalde maatregelen die genomen gaan worden voor u inhouden.

Ondertekening Inkomensverklaring 2017 door Belgische Belastingdienst

Wanneer u als kwalificerend buitenlands belastingplichtige een Nederlandse belastingaangifte indient, dient deze vergezeld te gaan van een door de Belgische Belastingdienst ondertekende Inkomensverklaring. Betreffende deze ondertekening heeft de Belgische Administratie haar beleid inmiddels aangepast.

Bericht Nederlandse Belastingdienst aan Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars

Onlangs richtte de Nederlandse Belastingdienst een bericht aan de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars betreffende de behandeling van de ingetrokken vrijstellingen van loonheffing voor (gezamenlijke) Nederlandse pensioenen groter dan € 25.000,-/jaar die Belgische inwoners ontvangen. Leest u ter herinnering ook nog even onze vorige blog(s) over dit onderwerp.

Beleid Nederlandse Belastingdienst betreffende intrekking vrijstelling loonheffing voor pensioenen voor grensarbeiders

Op 25 februari 2018 hebben we een blog geplaatst betreffende het akkoord tussen België en Nederland over het pensioenconflict aangaande de gezamenlijke Nederlandse aanvullende pensioenen groter dan € 25.000,-/jaar die Belgische inwoners ontvangen.

Op 05 maart 2018 werd dit akkoord tussen België en Nederland ondertekend door de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel en Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. 

Einde aan dubbele belasting van pensioenen grensarbeiders

In onze blog hebben we ruim aandacht en uitleg gegeven over het pensioenconflict tussen België en Nederland betreffende de gezamenlijke Nederlandse pensioenen groter dan € 25.000,-/jaar die Belgische inwoners ontvangen. Aangezien deze pensioenen in België niet altijd volgens de normale geldende belastingtarieven zouden worden belast – uitgesproken door het Hof van Beroep in Antwerpen – vond Nederland dat de heffingsbevoegdheid over deze pensioenen aan het bronland Nederland toekwam. Aangezien de Belgische fiscus zich hierbij niet zou neerleggen en deze pensioenen eveneens zou belasten, zou voor de betrokkenen het onwenselijke risico op dubbele belastingheffing kunnen ontstaan.

Volgens een Persbericht van de Belgische Minister van Financiën Johan van Overtveldt lijkt aan dit conflict nu een einde te zijn gekomen. De bal rolt daarbij naar de Belgische kant.

Overleg tussen BE-NL over dubbele heffing over Nederlandse pensioenen Belgische inwoners

Staatssecretaris Snel van Financiën schrijft in antwoord op Kamervragen dat belastingheffing voor inwoners van België die een pensioen uit Nederland ontvangen kan leiden tot dubbele belastingheffing als België deze pensioenen ook in de heffing betrekt. Deze situatie is onwenselijk. Daarom vindt op korte termijn een overleg plaats tussen Nederland en België om te komen tot een passende oplossing.

Belastingwijziging ‘benadeelt’ grensarbeiders uit België en Duitsland

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hebben momenteel dezelfde rechten op heffingskortingen als inwoners van Nederland. Deze heffingskortingen worden automatisch toegekend en eventueel via de belastingaanslag gecorrigeerd. Diegene waarvoor achteraf blijkt dat ze geen recht hebben op deze kortingen, moeten de belastingen die niet werden ingehouden door de werkgevers terugbetalen. Om dit te voorkomen zal er een belastingwijziging doorgevoerd worden.

Pensioen(en) > € 25.000 uit Nederlandse bron en het fiscale konijn uit de hoge hoed voor de rijksinwoner van België

Een oud gezegde luidt: “Met pensioen zijn is twee keer moe zijn; eerst van het werken en dan van het gebrek aan werk”. Sinds eind 2017 kan dat citaat voor inwoners van België met een aanvullend pensioen vanuit Nederland echter worden veranderd in: “Met pensioen zijn is twee keer moe zijn; eerst van het werken en dan van het zoeken naar het antwoord op de vraag in welk land moet ik nu over de oudedagsvoorziening belasting betalen?”. 

Standpunt Belgische fiscus aangaande pensioenconflict met Nederland

Onder verwijzing naar eerdere berichten op deze site, waaruit blijkt dat de Nederlandse fiscus een aanvang heeft genomen met het intrekken van beschikkingen ter zake van vrijstelling inhouding loonheffing in die gevallen waarin het (gezamenlijk) pensioen meer bedraagt dan 25.000 euro, heeft nu ook de Belgische Administratie haar zienswijze aangegeven.

Belastbaarheid Nederlandse AOW in de Belgische personenbelasting

Over de belastbaarheid van de AOW in België bestaat al sinds 2007 een discussie tussen de beide landen. Om niet allerlei lastig geschreven uitspraken simpelweg te kopiëren, kiezen wij ervoor om u de regelgeving in begrijpelijk Nederlands toe te lichten.

Oneerlijke behandeling grensarbeiders

In juli 2017 schreven wij een brief naar onze klanten betreffende de oneerlijke behandeling van grensarbeiders met kinderen ten laste. Intussen werd hieromtrent de wetgeving aangepast.

Ter herinnering: 

U bent Belgisch rijksinwoner en één van de twee partners werkt als grenswerknemer in Nederland. In uw situatie is het mogelijk dat de Belgische gezinstoeslag voor kinderen ten laste niet wordt toegekend. 

Verklaring inzake vrijstelling voor de loonheffing/premies volksverzekeringen voor pensioenen hoger dan € 25.000/jaar

Ter voorkoming van het betalen van dubbele belastingen over uw inkomen, werd er tussen België en Nederland een dubbel belastingverdrag afgesloten.

Volgens artikel 18 in dat verdrag worden pensioenen, die geen overheidspensioenen zijn, in het woonland (BE) belast. In het land waaruit ze afkomstig zijn (NL) wordt dan een vrijstelling gegeven voor de loonheffing en de premies volksverzekeringen. 

Voor totale pensioenen boven de € 25.000,-/jaar is er sinds einde 2017 een conflict ontstaan tussen België en Nederland.