Nederlandse Aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen

Als u een buitenlands belastingplichtige bent, moet u in Nederland aangifte doen als u:

  • een 'aangiftebrief' hebt ontvangen
  • geen 'aangiftebrief' hebt ontvangen, maar in 2023 wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 51,- belasting moet betalen

Heeft u geen aangiftebrief voor 2023 ontvangen? Maar verwacht u wel dat u belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 17,- terugkrijgt? Doe ook dan aangifte. U kunt over het jaar 2023 geld terugvragen tot en met 31 december 2028.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland. U moet dan, naast uw aangifte, ook een Inkomensverklaring over 2023 opsturen. Heeft u een partner? Ook deze moet in bepaalde situaties een Inkomensverklaring opsturen.

Wanneer u over 2022 werd aangemerkt als Kwalificerend buitenlands belastingplichtige en u heeft dit aangetoond met een Inkomensverklaring 2022, hoeft u over 2023 geen Inkomensverklaring 2023 meer in te dienen. Bent u over 2023 voor het eerst Kwalificerend buitenlands belastingplichtige moet u wel een Inkomensverklaring 2023 indienen.          

Online aangifte over 2023

Woont u buiten Nederland? Voor uw aangifte over 2023 hebt u een DigiD nodig of een Europees erkend inlogmiddel. Voor België is dat Europees erkend inlogmiddel de app itsme of de kaartlezer/eID. Hoe u een DigiD aanvraagt vanuit het buitenland leest u hier.  

U kunt niet meer inloggen met de combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord die u in het verleden heeft ontvangen. 

Wanneer u de belastingaangifte via Adviesbureau Kempenhulp laat doen hebben wij geen DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord van u nodig. Wij doen uw belastingaangifte met onze eigen aangiftesoftware.  

Wanneer moet ik aangifte doen?

Bent u een buitenlands belastingplichtige? Dan moet uw aangifte vóór 1 mei 2024 bij de Belastingdienst binnen zijn. Let op: voorheen was dit vóór 1 juli! U kunt zelf uitstel vragen voor het doen van de aangifte. U vraagt dit uitstel uiterlijk aan vóór 1 mei 2024. U krijgt dan uitstel tot 1 september 2024. Hoe u zelf uitstel aanvraagt leest u hier.

Wanneer u de belastingaangifte via Adviesbureau Kempenhulp laat doen vragen wij standaard uitstel voor u aan via de uitstelregeling tot 01.05.2025

BelastingTelefoon Buitenland

Wanneer u vragen heeft over uw Nederlandse belastingaangifte als buitenlands belastingplichtige kunt u ons daar altijd over contacteren. U kunt hierover ook bellen met de BelastingTelefoon Buitenland: +31 555 385 385.