• Kempenhulp Slide1

Nederlandse Aangifte voor buitenlandse belastingplichtigen

Als u een buitenlands belastingplichtige bent, moet u in Nederland aangifte doen als u:

 • een 'aangiftebrief' hebt ontvangen
 • geen 'aangiftebrief' hebt ontvangen, maar in 2019 wel inkomsten uit Nederland had waarover u meer dan € 47,- belasting moet betalen

Heeft u geen aangiftebrief voor 2019 ontvangen? Maar verwacht u wel dat u belasting moet betalen of denkt u dat u meer dan € 16,- terugkrijgt? Doe ook dan aangifte. U kunt over het jaar 2019 geld terugvragen tot en met 31 december 2024.

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Dan heeft u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als een inwoner van Nederland. U moet dan, naast uw aangifte, ook een inkomensverklaring over 2019 opsturen. Heeft u een partner? Ook deze moet in bepaalde situaties een inkomensverklaring opsturen.

Online aangifte over 2019

Woont u buiten Nederland? Voor uw aangifte over 2019 hebt u een DigiD nodig of een gebruikersnaam en wachtwoord. Wanneer u de belastingaangifte via Adviesbureau Kempenhulp laat doen hebben wij geen DigiD of gebruikersnaam en wachtwoord van u nodig.

Zelf aangifte doen met een gebruikersnaam en wachtwoord

Woont u buiten Nederland en bent u buitenlands belastingplichtig? Als u geen DigiD heeft, kunt u vanaf 1 maart 2020 online aangifte doen over 2019 met een gebruikersnaam en wachtwoord. Heeft de Belastingdienst u gevraagd om over 2018 aangifte inkomstenbelasting te doen? Dan heeft u begin april 2019 een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen.

Gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen

Heeft u geen brief gekregen dat u over 2019 aangifte moet doen? En heeft u geen DigiD en heeft u geen wachtwoord en gebruikersnaam ontvangen? Dan kunt u deze zelf aanvragen met het formulier Verzoek inloggegevens buitenlandse belastingplichtige voor aangifte inkomstenbelasting.

Na het aanvragen van uw gebruikersnaam en wachtwoord

 • Als u het formulier heeft ingevuld en verstuurd, stuurt de Belastingdienst u 2 brieven: 1 met uw gebruikersnaam en 1 met uw wachtwoord.
 • U ontvangt de brieven op het adres dat bij de Belastingdienst bekend is.
 • Na ontvangst van uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u online aangifte doen.

Heeft u een gebruikersnaam aangevraagd, maar niet ontvangen?

Vraag deze niet opnieuw aan, maar bel dan de BelastingTelefoon Buitenland.

Zelf aangifte doen met uw DigiD

Heeft u een DigiD en kunt u uw DigiD gebruiken? U hoeft dan geen gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen.

U kunt alleen een online aangifte doen als u uw DigiD de afgelopen 3 jaar minimaal 1 keer heeft gebruikt. Heeft u een fiscale partner? Dan moet u beiden uw DigiD kunnen gebruiken.

DigiD aanvragen

Woont u buiten Nederland, maar heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Dan kunt u een hier een DigiD aanvragen.

Wanneer moet ik aangifte doen?

Bent u een buitenlands belastingplichtige? Dan moet uw aangifte vóór 1 juli 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. Wanneer u de belastingaangifte via Adviesbureau Kempenhulp laat doen vragen wij uitstel voor u aan tot 01.05.2021.

Wanneer krijg ik bericht?

Is uw aangifte vóór 1 april 2020 binnen bij de Belastingdienst? Dan krijgt u vóór 1 juli 2020 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen over 2019 en eventueel een voorlopige aanslag Zorgverzekeringswet. Soms krijgt u een brief waarin staat dat u voor 1 juli 2020 geen voorlopige aanslag inkomstenbelasting van de Belastingdienst ontvangt.

Let op! Bent u een kwalificerend buitenlands belastingplichtige? U ontvangt dan niet altijd voor 1 juli 2020 bericht. De Belastingdienst moet uw inkomensverklaring verwerken voordat u een definitieve aanslag ontvangt. De inkomensverklaring kunt u in uw woonland pas laten ondertekenen nadat u in uw woonland uw belastingaangifte heeft ingediend; in de praktijk is dit vanaf september.

In de voorlopige aanslag staat hoeveel u moet betalen of terugkrijgt. De voorlopige aanslag is gebaseerd op uw eigen gegevens. Als de Belastingdienst uw gegevens heeft gecontroleerd, ontvangt u de definitieve aanslag over 2019. Soms betaalt of ontvangt u, naast inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet, ook belastingrente. In uw aanslag staat hoeveel dit is.

Aan de hand van uw aangifte over 2019 kijkt de Belastingdienst ook of u al belasting en premie moet betalen over 2020. Als dat zo is, krijgt u een voorlopige aanslag 2020.

Zelf uitstel aangifte aanvragen

U moet op tijd aangifte inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet doen. Lukt dat niet? Dan kunt u uitstel aanvragen; u dient dit wel op tijd te doen.

Hoe vraagt u uitstel aan?

Uitstel kunt u schriftelijk aanvragen of via het Formulier 'Aanvraag uitstel aangifte Inkomstenbelasting'. Uw brief moet de Belastingdienst ontvangen vóór de datum dat uw aangifte binnen moet zijn. Deze datum vindt u op uw aangiftebrief.

Moet u voor 1 juli aangifte doen? Dan kunt u uitstel krijgen tot 1 november. Wat moet er in uw brief staan?

Vermeld in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

 • jaar van aangifte
 • uw burgerservicenummer (BSN)
 • uw voorletters en achternaam
 • uw adres
 • uw postcode en woonplaats
 • datum
 • uw handtekening

Wilt u langer uitstel dan tot 1 november? Geef dan ook in uw brief aan tot wanneer u uitstel wilt en wat de reden is dat u meer tijd nodig hebt.

Stuur uw brief naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2523
6401 DA Heerlen
Nederland

Let op: Wanneer u de belastingaangifte via Adviesbureau Kempenhulp laat doen vragen wij uitstel voor u aan tot 01.05.2021.