• Kempenhulp Slide1

Pensioenregelgeving:

Uw pensioen lijkt vaak nog ver weg. Uw pensioen is vaak onlosmakelijk verbonden aan uw toekomstplanning, dus is het goed hier tijdig bij stil te staan en eventueel al zaken te regelen die geregeld moeten of kunnen worden voor het zo ver is.

Zowel voor België als voor Nederland bestaan er drie pensioenpijlers. Toch zijn er verschillen te zien tussen de twee landen. Het onderstaande schema laat in grote lijnen deze verschillen zien.

Pijler België Nederland
1e pijler Wettelijk basispensioen vanuit de staat: Stelsel voor werknemers Stelsel voor zelfstandigen Stelsel voor de overheid Wettelijk basispensioen vanuit de staat: AOW ANW
2e pijler Het aanvullend of extralegaal pensioen Pensioenregeling vanuit de werkgever
3e pijler Individueel pensioenspaarplan Individuele (vrijwillige) pensioenvoorzieningen

Adviesbureau Kempenhulp BVBA richt zich met name op ondersteuning bij de Belgische en Nederlandse wettelijke pensioenen en de pensioenen uit de tweede pijler.

Daarbij komen de volgende zaken aan bod voor zowel de Belgische als Nederlandse wettelijke pensioenen:

 • Welke wettelijke pensioenrechten bouwt u op bij loondienst of als zelfstandige?
 • Op welke leeftijd kan u met (vroeg)pensioen gaan?
 • Welke perioden tellen mee voor uw Belgische loopbaanvoorwaarde?
 • Waar, hoe en wanneer kan u uw pensioen aanvragen?
 • Hoeveel zal uw toekomstig pensioen bedragen?
 • Wat moet ik doen wanneer ik mijn pensioenbeslissing ontvang?
 • Kan ik aan mijn pensioen verzaken en verder werken?
 • Mag ik nog verder werken wanneer ik met pensioen ga?
 • Wat als ik zelf of mijn partner komt te overlijden?
 • Hoe vraagt u uw pensioenen aan als u in het buitenland woont?
 • Hoe kunt u pensioenen uit verschillende landen met elkaar cumuleren?

Het Complement als Grenswerknemer (het grensarbeiderspensioen):

Vooral in de Belgische grensstreken hebben zich door de loop der jaren vele Nederlanders gevestigd. Deze NederBelgen hebben tijdens de periode dat ze in België woonachtig zijn of zijn geweest in vele gevallen een arbeidsverleden opgebouwd. Dit arbeidsverleden kan zijn opgebouwd binnen België, maar kan ook zijn opgebouwd als grenswerknemer door bijvoorbeeld in Nederland te gaan werken.

In dit laatste geval kan het zijn dat deze NederBelgen op het moment dat ze pensioengerechtigd zijn, een "Complement als Grenswerknemer" uit België gaan ontvangen voor de jaren die ze als grensarbeider hebben gewerkt. Er zijn echter meerdere voorwaarden aan verbonden om in aanmerking te komen voor dat pensioencomplement, in de volksmond ook wel grensarbeiderspensioen genoemd. U mag er echter zeker niet van uit gaan dat België een AOW-tekort uit Nederland hiermee zomaar gaat aanvullen.

In 2015 zijn er zeer ingrijpende hervormingsmaatregelen geweest voor het grensarbeiderspensioen. U kunt er dan ook niet zomaar vanuit gaan dat, indien u grenswerknemer bent of bent geweest, u vanzelfsprekend recht heeft op dit grensarbeiderspensioen. Aangezien de Belgische overheid deze aanvullende regeling wil laten uitdoven, is het zaak u goed te laten adviseren hieromtrent.

Lees meer over onze ondersteuning