Tarieven

Tarievenlijst werkzaamheden België - Nederland
Adviesgesprek betreffende sociale-, fiscale- en pensioenregelgeving Standaard-uurtarief: € 115,00(Advisering via mail of telefonisch wordt gefactureerd aan het uurtarief)
Opmaken samenvatting adviesgesprek Standaard-uurtarief: € 90,00
Correspondentie met betrokken instanties Standaard-uurtarief: € 90,00 (Zowel schriftelijk, online, via mail en telefonisch)
Afhandeling vraag om inlichtingen (controles) belastingdiensten Standaard-uurtarief: € 90,00
Opmaken bezwaarschriften / aanvraagformulieren / verzoekschriften Standaard-uurtarief: € 90,00

Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Indien poststukken aangetekend verstuurd dienen te worden, geldt hiervoor een meerprijs aan de geldende posttarieven.

Tarievenlijst Fiscale aangiften België Nederland
Aangifte personenbelasting deel 1 Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 85,00 Gehuwden: € 115,00 n.v.t.
Aangifte personenbelasting deel 1 + deel 2 Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 110,00 Gehuwden: € 140,00 n.v.t.
Aangifte personenbelasting Belasting van Niet-Inwoners BNI

Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 110,00 Gehuwden: € 140,00

n.v.t.
P-Biljet (inwoners Nederland) n.v.t. Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 70,00 Gehuwden: € 90,00
P-Biljet (inwoners Nederland - grensarbeiders) n.v.t. Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 135,00 Gehuwden: € 165,00
C-Biljet (inwoners België) n.v.t. Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 90,00 Gehuwden: € 120,00
M-Biljet (bij emigratie of terugkeer vanuit/naar Nederland) n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
F-Biljet (inwoners Nederland bij overlijden) n.v.t. Standaardtarieven:Alleenstaanden: € 70,00 Gehuwden: € 90,00
Aangifte Erfbelasting n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Aangifte Nalatenschap Standaard uurtarief: € 90,00 n.v.t.
Aangifte Schenkbelasting n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Aangifte Registratierechten Standaard uurtarief: € 90,00 n.v.t.
Aanvraag vrijstelling loonheffing / Verzoek teruggave Zvw n.v.t. Standaardtarief: € 45,00 (meerwerk op uurtarief € 90,00)
Toeslagen n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Voorlopige Aanslag (inwoners Nederland) n.v.t.

€ 37,50 (aanvullend bij de reguliere aangifte) zonder reguliere aangifte normale tarief belastingaangifte

Voorlopige Aanslag (inwoners België) n.v.t. € 50,00 (aanvullend bij de reguliere aangifte) zonder reguliere aangifte normale tarief belastingaangifte
Voorlopige Aanslag (inwoners Nederland - grensarbeiders) n.v.t. Standaard uurtarief: € 90,00
Opgaaf Wereldinkomen n.v.t.

€ 30,00 (aanvullend bij de reguliere belastingaangifte)

€ 45,00 (zonder reguliere belastingaangifte)

Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Indien de aangifte buitengewone werkzaamheden met zich meebrengt kan meerwerk op uurtarief aangerekend worden.