• Kempenhulp Slide1
Einde aan dubbele belasting van pensioenen grensarbeiders
gepubliceerd op 25-02-2018

Einde aan dubbele belasting van pensioenen grensarbeiders

Persbericht 23 februari 2018 Ministerie van Financiën en Fiscale Fraudebestrijding

Inwoners uit België die in Nederland hebben gewerkt krijgen voor die jaren doorgaans ook een aanvullend pensioen.
Volgens het belastingverdrag tussen België en Nederland zijn pensioenen in principe altijd belastbaar in de zogenaamde woonstaat. De Nederlandse aanvullende pensioenen van Belgische grensarbeiders worden dan ook al jaar en dag belast in België, net zoals de Belgische pensioenen.

Eind 2017 gaf Nederland evenwel te kennen de aanvullende pensioenen ook in Nederland te zullen belasten. Nederland baseerde zich daarvoor op enkele gerechtelijke uitspraken waarbij werd beslist dat het aanvullende pensioen van enkele grensarbeiders toch niet belastbaar zou zijn in België. Concreet vertaalde zich dat in het feit dat Nederland voor ongeveer 1500 personen loonheffing begon in te houden.

Volgens de Belgische belastingadministratie konden de arresten die werden geveld echter niet veralgemeend worden en blijven dergelijke aanvullende pensioenen uit Nederland dus principieel een Belgische fiscale materie.

Het gevolg van de plotse koerswijziging in Nederland was evenwel dat de aanvullende pensioenen van grensarbeiders opeens in beide landen werden belast.
Minister Van Overtveldt drong aan op een snelle oplossing. Het intense overleg tussen beide belastingadministraties heeft vandaag geleid tot een akkoord. Nederland gaat er mee akkoord dat deze dubbele belasting niet kan.

Nederland ziet daarom af van belastingheffing op die aanvullende pensioenen indien de Belgische administratie kan aantonen dat deze pensioenen in België worden belast. De aanvullende pensioenen uit Nederland voor Belgische grensarbeiders blijven zoals voorheen dus belastbaar in België. In het geval dat er aanvullende pensioenen zouden zijn die in België toch niet belast zouden worden, dan zullen deze alsnog in Nederland belast worden. Zo wordt dus niet alleen een dubbele belasting vermeden maar ook een dubbele niet-belasting.

De belastingplichtigen zullen zelf geen actie moeten ondernemen om die dubbele belasting te vermijden. De belastingadministraties zullen elkaar rechtstreeks de nodige inlichtingen verstrekken zodat de betrokkenen gespaard blijven van administratieve overlast.   
De loonheffing door Nederland zal dan ook automatisch rechtgezet worden.

Dit akkoord tussen België en Nederland zal op 5 maart ondertekend worden door de Nederlandse Staatssecretaris van Financiën, Menno Snel en Minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Minister Van Overtveldt: “Ik heb de administratie gevraagd om snel actie te ondernemen om deze onrechtvaardige situatie op te lossen, en ben tevreden dat die oplossing er nu ook is. Het kan niet zijn dat de pensioenen van grensarbeiders ineens dubbel belast zouden worden. Ik wil de Nederlandse collega’s dan ook danken voor de constructieve houding.”

Einde persbericht