• Kempenhulp Slide1
Belastingwijziging ‘benadeelt’ grensarbeiders uit België en Duitsland
gepubliceerd op 25-01-2018

Belastingwijziging ‘benadeelt’ grensarbeiders uit België en Duitsland

Auteur: Roger Debouille, Adviesbureau Kempenhulp BVBA

Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen hebben momenteel dezelfde rechten op heffingskortingen als inwoners van Nederland. Deze heffingskortingen worden automatisch toegekend en eventueel via de belastingaanslag gecorrigeerd. Diegene waarvoor achteraf blijkt dat ze geen recht hebben op deze kortingen, moeten de belastingen die niet werden ingehouden door de werkgevers terugbetalen. Om dit te voorkomen zal er een belastingwijziging doorgevoerd worden. 

Vanaf 2019 wil men voor de Kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen de heffingskortingen niet meer automatisch toestaan, met uitzondering van de arbeidskorting. Per saldo zou deze groep daardoor een lager nettoloon ontvangen, omdat er meer loonbelasting wordt ingehouden.  

Deze mensen moeten middels hun belastingaangifte achteraf zelf hun heffingskortingen aanvragen.

Er is echter ook een mogelijkheid om deze heffingskortingen vooraf via een voorlopige aanslag aan te vragen. Hierbij is er echter een verschil voor grensarbeiders uit België of uit Duitsland. 

Op 22 januari 2018 heeft Staatssecretaris van Financiën Menno Snel antwoord gegeven op Kamervragen betreffende dit onderwerp. 

Basisprincipe nieuw regelgeving vanaf 2019 

Om te voorkomen dat belastingplichtigen hun heffingskortingen waar ze geen recht op hebben moeten terugbetalen, moeten zij eerst aantonen dat ze kwalificeren als buitenlands belastingplichtige.

Dat wil zeggen dat “nieuwe’ grensarbeiders tijdens het lopende kalenderjaar de heffingskortingen niet via een voorlopige aanslag kunnen laten uitbetalen. Wanneer over 2018 (dus voor minimaal één jaar) wordt aangetoond dat zij kwalificeren als buitenlands belastingplichtige én de arbeidsomstandigheden niet gewijzigd zijn, kunnen zij vanaf 2019 wel via een voorlopige aanslag de heffingskortingen krijgen. Voor de opvolgende jaren zullen de ‘nieuwe’ grensarbeiders dus het eerste jaar overslaan om meteen via een voorlopige aanslag recht te hebben op de heffingskortingen.

Vanaf het moment dat dit recht bestaat hoeft deze aanvraag niet elk jaar opnieuw te worden gedaan. Deze maatregel geldt in principe voor grensarbeiders uit België en Duitsland.

Uitzondering voor Belgische grensarbeiders 

In het belastingverdrag met België heeft Nederland een non-discriminatiebepaling opgenomen. Hierdoor kunnen grensarbeiders die vanuit België in Nederland werken wel per direct als zij ‘nieuwe’ buitenlands belastingplichtige zijn hun heffingskortingen via een voorlopige aanslag aanvragen. In de genoemde non-discriminatiebepaling is namelijk opgenomen dat Belgische grensarbeiders recht hebben op de heffingskortingen ongeacht of ze kwalificeren als buitenlands belastingplichtige.

In het belastingverdrag met Duitsland werd het non-discriminatieartikel niet op deze manier opgenomen. Voor grensarbeiders uit Duitsland is het wel relevant of ze Kwalificerend buitenlands belastingplichtige zijn.

Informatievoorziening aan grensarbeiders 

De Nederlandse Belastingdienst zal in het laatste kwartaal van 2018 de betreffende grensarbeiders aanschrijven. Het gaat dan om de grensarbeiders die op dat moment bij de Belastingdienst bekend zijn. Zo kunnen belastingplichtigen dan voor 2019 tijdig hun voorlopige aanslag indienen.

Door de bovenstaande maatregelen wordt een toename van ± 45.000 voorlopige aanslagen verwacht.