• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (april 2024)
gepubliceerd op 17-04-2024AOW-leeftijd ongewijzigd in 2029

De AOW-leeftijd blijft in 2029 67 jaar en 3 maanden. Elk jaar wordt vastgesteld op welke leeftijd men over vijf jaar AOW ontvangt. Het al dan niet stijgen van de AOW-leeftijd volgt automatisch uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vaststelt voor 2029.Inloggen op mijnpensioenoverzicht.nl met Belgisch inlogmiddel

Het was een lange periode niet mogelijk om met een buitenlands Europees-erkend inlogmiddel (eIDAS), zoals itsme in België, te loggen op de website van mijnpensioenoverzicht.nl. Dit probleem is opgelost. U kan dit inlogmiddel weer gebruiken uw pensioenopbouw in Nederland te raadplegen.Aanvraag verklaring omtrent gedrag (VOG) niet-inwoners

Wanneer u buiten Nederland woont en in Nederland gaat werken, kan de werkgever om een "verklaring omtrent gedrag (VOG)" vragen. Niet-inwoners volgen de aanvraagprocedure van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. U vraagt de VOG dan aan bij Justis.Voor werkgevers: webinar Thuiswerkende grensarbeiders; telewerken in de praktijk (on demand)

Op 1 februari hebben de Bureaus voor Belgische en Duitse zaken een live webinar uitgezonden: Thuiswerkende grensarbeiders; telewerken in de praktijk. U kunt dit webinar nu on demand (tegen een vergoeding) terugkijken.Informatiebijeenkomsten voor werkgevers bij ondernemen over de grens

Ondernemen in België, weet u hoe het zit? En wat als uw werknemers in een ander land wonen? En misschien daar ook nog (thuis)werken? Op onze informatiebijeenkomsten op 30 mei en 6 juni krijgt u tijdens interactieve workshops alle benodigde informatie op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en belastingen. Hiervoor werken wij samen met het Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) van de Belastingdienst en met Van Havermaet.

Op 30 mei 2024 is de bijeenkomst in Stadion Galgenwaard in Utrecht, en op 6 juni is de bijeenkomst het Philips Stadion te Eindhoven.

De bijeenkomsten duren van 10.00 uur tot 16.00 uur met een aansluitende netwerkborrel. Meer informatie en aanmelden.Pensioenhervormingen België: pensioenbonus

Werkt u in België als werknemer, zelfstandige of ambtenaar? En bouwt u in België rustpensioen op? Het gaat in België lonen om door te werken, terwijl u eigenlijk al uw rustpensioen kan krijgen. Als u doorwerkt in België na uw pensioenleeftijd (en uw rustpensioen dus nog niet laat ingaan), bouwt u namelijk een extra nettobedrag op: de pensioenbonus.

  • U bouwt de pensioenbonus pas op als u doorwerkt na uw pensioenleeftijd in een periode na 1 juli 2024.
  • Uw rustpensioen moet ten vroegste ingaan op of na 1 januari 2025.
  • U bouwt de pensioenbonus op over een periode van maximaal 3 jaar. De opbouw stopt vanaf het moment dat u uw rustpensioen laat ingaan.

De Federale Pensioendienst (FPD) kent uw pensioenbonus automatisch toe, nadat u een aanvraag voor rustpensioen heeft ingediend. FPD betaalt uw pensioenbonus, op uw verzoek, in maandelijkse termijnen of in één bedrag.Terug Naar Werk-fonds in België biedt nieuwe perspectieven voor mensen in arbeidsongeschiktheid

Werkt u als werknemer in België, valt u onder de socialezekerheidswetgeving van België, en raakt u arbeidsongeschikt? Als uw werkgever uw arbeidsovereenkomst ten vroegste op 1 april 2024 beëindigt op basis van "medische overmacht", kunt u bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een beroep doen op het "Terug Naar Werk-fonds". U kunt dan dienstverlening op maat aankopen bij een door RIZIV erkende dienstverlener. RIZIV vergoedt de kosten tot een bedrag van maximaal € 1.800. Bij dienstverlening op maat, kunt u denken aan: loopbaanbegeleiding of gepersonaliseerde coaching.

Vanaf 1 april 2025 kunnen werknemers en werkzoekenden die langer dan een jaar arbeidsongeschikt zijn, ook een beroep doen op het Terug Naar Werk-fonds.