• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (december 2023)
gepubliceerd op 02-01-2024Rustpensioen aanvragen via mypension.be voor inwoners van België

Inwoners van België kunnen hun rustpensioen online aanvragen via mypension.be. De bij de Federale Pensioendienst (FPD) bekende gegevens staan al ingevuld. Het rekeningnummer dat u doorgeeft, wordt automatisch doorgegeven aan instellingen in België die een aanvullend pensioen uitbetalen. De pensioenaanvraag vindt u in de rubriek 'Mijn dossier’.

Woont u in Nederland? Dan is online aanvragen van rustpensioen nog niet mogelijk. U vraagt u uw rustpensioen aan via de afdeling AOW van Sociale Verzekeringsbank (SVB).Kinderbijslag uit Nederland in 2024 extra verhoogd

Vanaf januari 2024 wordt de kinderbijslag in Nederland extra verhoogd. Het bedrag per kind kan verschillen. Per leeftijdsgroep is de verhoging per kwartaal:

  • 0 t/m 5 jaar: € 15,07
  • 6 t/m 11 jaar: € 18,30
  • 12 t/m 17 jaar: € 21,53

Benieuwd welk bedrag aan kinderbijslag u in totaal over het eerste kwartaal van 2024 van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaat krijgen? Bekijk de nieuwe bedragen op svb.nl.Structureel grensoverschrijdend telewerken

Bent u een in Nederland gevestigde werkgever? En heeft u werknemers in dienst die in het buitenland wonen, bijvoorbeeld in België of Duitsland, en structureel in hun woonland telewerken? Denk dan aan het aanvragen van een uitzondering op basis van de "Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken" bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Als is voldaan aan alle voorwaarden van de Kaderovereenkomst, is uw werknemer in Nederland sociaal verzekerd in plaats van in het buitenland. In de periode tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 kunt u tot maximaal 1 jaar terug aanvragen. Voorwaarde is wel dat u in deze periode alleen in Nederland premies voor de sociale zekerheid betaalt.

Werkgevers vragen ons regelmatig hoe om te gaan met dagen dat hun werknemer vakantieverlof heeft. Tellen die dagen wel of niet mee als (tele-)werken? Vakantieverlof is niet van invloed op het toepassen van de Kaderovereenkomst. SVB gaat uit van de fictie dat de werknemer, gedurende het vakantieverlof, (tele-)werkt volgens het arbeidspatroon onmiddellijk voor het vakantieverlof.

Meer weten over de Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken? Op 1 februari 2024 organiseren de SVB/Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken een webinar voor werkgevers en advieskantoren. We geven uitleg aan de hand van praktijkvoorbeelden en nemen de aanvraagprocedure met u door. Heeft u interesse in deelname? Stuur een bericht via ons online formulier.AOW-leeftijd stijgt niet in 2029

In 2029 blijft de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Het stijgen van de AOW-leeftijd hangt af van de levensverwachting. De AOW-leeftijd stijgt in 2029 niet, omdat de levensverwachting is gedaald.

Elk jaar maakt het kabinet bekend vanaf welke leeftijd iemand over 5 jaar AOW krijgt. Een eenmaal vastgestelde AOW-leeftijd verandert niet meer. Bent u geboren na 30 september 1962? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet bekend. Maar deze is minimaal 67 jaar en 3 maanden. Benieuwd naar uw (verwachte) AOW-leeftijd?Vanaf 1 januari 2024: werknemers in Nederland bouwen aanvullend pensioen op vanaf 18 jaar

Werknemers die werken bij in Nederland gevestigde werkgevers en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, kunnen vanaf 1 januari 2024 aanvullend pensioen opbouwen. De jonge werknemer bouwt een aanvullend pensioen op, als

  • de werkgever een pensioenregeling heeft afgesloten en
  • het loon van de werknemer boven de franchise (grensbedrag) ligt. De franchise verschilt per bedrijfssector.

Per 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen inwerking getreden. Onderdeel van deze wet is dat per 1 januari 2024 er een lagere minimale leeftijd voor het verwerven van pensioenaanspraken geldt. De overheid verlaagt de minimumleeftijd voor pensioenopbouw van 21 jaar naar 18 jaar, zodat zoveel mogelijk werkenden aanvullend pensioen opbouwen.Invoering minimumuurloon in Nederland

Werkgevers in Nederland moeten vanaf 1 januari 2024 per uur minimaal het minimumuurloon betalen. Vanaf dat moment zijn er geen wettelijk voorgeschreven minimum dag-, week- en maandlonen meer. Gevolg is dat werknemers met minimumloon altijd hetzelfde uurloon krijgen.

Vanaf 1 januari is het minimumuurloon € 13,27 voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon.