• Kempenhulp Slide1
Behandeling Inkomensverklaring door FOD Financiën
gepubliceerd op 24-03-2022

De Belgische FOD Financiën geeft aan vanaf 01 maart 2022 een nieuwe verwerkingswijze te hebben voor de inkomensverklaringen, in overleg met Nederland. U kan de inkomensverklaring niet meer per mail of op kantoor van de FOD Financiën bezorgen.

De FOD Financiën laat per mail en via hun website weten:

De FOD Financiën bezorgt vanaf 1 maart 2022 de geattesteerde inkomensverklaring rechtstreeks aan de Nederlandse belastingdienst. De Nederlandse belastingdienst zal daarom geen papieren documenten meer aanvaarden, enkel nog digitale inkomensverklaringen die rechtstreeks door de FOD Financiën aan hen bezorgd worden. 

De inkomensverklaring 2021 kunnen we pas vanaf september 2022 verwerken, op voorwaarde dat u uw aangifte in de Personenbelasting aanslagjaar 2022 – inkomsten 2021 tijdig (periode mei tot midden juli 2022) indient via Tax-on-Web. 

We kijken uw inkomensverklaring na nadat de gegevens van uw Belgische belastingaangifte verwerkt zijn. Een exacte datum kunnen we niet geven maar in elk geval ten laatste eind december van het aanslagjaar (het jaar waarin u uw belastingaangifte moet indienen).

Het heeft geen nut om ons hiervoor in tussentijd te contacteren. U mag erop rekenen dat we uw aanvraag behandelen zodra we over de nodige gegevens beschikken.

Voorbeeld:

U dient op 28 juni 2022 uw Belgische belastingaangifte voor aanslagjaar 2022, inkomsten 2021, via MyMinfin (Tax-on-web) in.

U bezorgt ons op 30 juni 2022 uw inkomensverklaring, volledig ingevuld en ondertekend, via MyMinfin (met gegevens conform uw ingediende Belgische belastingaangifte).

Wij bezorgen uw inkomensverklaring aan de Nederlandse overheid voor 31 december 2022.

Volg het stappenplan hieronder:

1. Download het formulier.

2. Vul het formulier in en onderteken het (wanneer u de aangifte via Kempenhulp BV doet maken wij de Inkomensverklaring in orde)

3. Stuur dit alles naar de FOD Financiën

            (Hoe stuur ik een document via MyMinfin?)  Gebruik de dienstcode 535. Kenmerk: Nederlandse Inkomensverklaring 

  • Per post naar:

            FOD Financiën - AAFisc - Particulieren

            Gaston Crommenlaan 6 bus 535

            ​9050 Ledeberg

4. U ontvangt een ontvangstbevestiging van de FOD Financiën; als zij fouten of problemen vaststellen, contacteren zij u.

5. De FOD Financiën kijkt uw formulier inhoudelijk na van zodra de gegevens van uw Belgische belastingaangifte verwerkt zijn.

6. De FOD Financiën stuurt uw formulier naar de Nederlandse belastingdienst.

Bronverwijzing