• Kempenhulp Slide1
Nieuwsbrief januari 2022 Adviesbureau Kempenhulp BV
gepubliceerd op 24-01-2022

Beste klant,

Beste relatie,


In januari van een nieuw jaar bereiden we ons voor op een nieuw belastingjaar waarin we belastingaangiften gaan doen over 2021.
Voor de Nederlandse belastingaangifte hebben we het over inkomstenjaar 2021; in de Belgische aangifte gaat het dan over aanslagjaar 2022.
Er zijn enkele zaken die we graag even aan u willen meedelen om zowel voor u als voor ons de zaken zo soepel mogelijk te laten verlopen.


Postadres Arendonk

Zoals u weet zijn we momenteel bezig met de bouw van onze woning met kantoor in Arendonk. Door allerlei zaken loopt onze bouw enkele maanden vertraging op; iets dat lijkt te horen bij de huidige COVID-tijden.
Toch willen we, vooral voor onze klanten kortbij de Nederlandse grens, ons nieuwe adres al gebruiken als postadres. Wanneer u uw benodigdheden voor uw belastingaangifte(n) of andere zaken aan ons wilt bezorgen, kunt u dat doen in onze postbus aan de Grens 33A te 2370 Arendonk.
Vaak merken we dat onze klanten in Nederland Turnhout toch net als iets te ver ervaren; vandaar deze oplossing voor de mensen die de zaken graag fysiek aanleveren of een afspraak wensen. Uiteraard kunt u alle gegevens ook gewoon via alle mogelijke digitale wegen aanleveren.
Wij vragen u wel even door te geven op weke manier u dit doet, zodat we geen zaken missen als deze via verschillende kanalen aangeleverd worden.

Voor klanten in de nabije omgeving kan in overleg altijd de mogelijkheid besproken worden om de gegevens persoonlijk te komen ophalen door Ingrid; zeker voor de mensen die de digitale wegen niet kunnen bewandelen.
Uiteraard stellen we uw aanbeveling bij mensen die nog geen klant bij ons zijn erg op prijs; mond-op-mond reclame werkt immers nog altijd het beste! Onze nieuwe locatie in 2022 zal wellicht voor velen een meerwaarde zijn.

Machtiging Intermediair

Inmiddels hebben velen van u van de Nederlandse Belastingdienst een machtigingsformulier ontvangen. Het kan zijn dat u per persoon 2 verschillende machtigingsformulieren ontvangt:
• een machtigingsformulier voor de Vooraf Ingevulde Aangifte 2021 (VIA2021) en/of
• een machtigingsformulier voor de Vooraf Ingevulde Aangifte (voor de belastingjaren 2022 en verder) en de Serviceberichten Aanslag Inkomstenbelasting (voor de belastingjaren 2023 en verder)
Wanneer u wilt dat wij deze gegevens kunnen gebruiken, hebben wij de activeringscodes nodig om de machtigingen te kunnen activeren.
(wanneer u geen machtigingsformulieren ontvangen heeft laat u dit even aan ons weten)
Belangrijk: Als u zich bij uw vorige intermediair niet officieel heeft afgemeld, kan het zijn dat bij deze intermediair nog een machtiging op uw naam staat geactiveerd.
Wij kunnen uw machtiging dan niet activeren! Het is belangrijk dat u zich bij uw vorige intermediair afmeldt en vraagt de activatie in te trekken! Helaas zijn er kantoren die uw eerdere machtiging(en) laten doorlopen, zelfs als ze weten dat u er geen klant meer bent of zult zijn.
We zullen zoveel mogelijk trachten u te informeren als wij een melding krijgen dat we uw machtiging niet kunnen activeren.

Belastingaangiften 2021

Het aangiftejaar over inkomstenjaar 2021 zal betreffende de deadlines nagenoeg hetzelfde verloop kennen als het vorige jaar. Afhankelijk van de aangifte die u moet doen, ontvangt u van ons tijdig een mail met de checklist met de benodigdheden voor die aangifte en voor wanneer u uiterlijk uw zaken dient aan te leveren. We weten dat de checklists zeer uitgebreid zijn, maar verzoeken u toch deze goed na te kijken. Hoe meer (juiste) gegevens u aanlevert, des te minder tijd gaat er verloren in het opvragen van aanvullende gegevens. De uitleg die we geven in de checklists over zaken zoals thuiswerken zijn ook zeer belangrijk om te lezen; u weet dan hoe voor inkomstenjaar 2021 de zaken geregeld zijn en welke documenten wij daar allemaal voor nodig hebben. Alleen met de juiste en volledige gegevens kunnen wij een correcte belastingaangifte voor u doen!
Nederlandse belastingaangifte
Wij doen u Nederlandse belastingaangifte via ons eigen aangifteprogramma; dus niet via de website van de Nederlandse Belastingdienst. Hierdoor hebben we van u ook geen gegevens nodig zoals inlogcodes of een DiGiD-code.
Dat betekent dat in het programma van de Nederlandse Belastingdienst uw aangifte als niet-ingediend blijft staan! Zou u deze aangifte alsnog indienen, overschrijft u daarmee de aangifte die wij voor u gedaan hebben.
Belgische belastingaangifte
Voor uw Belgische belastingaangifte heeft u ons waarschijnlijk in de voorgaande jaren een mandaat gegeven voor Tax on Web. Dit mandaat blijft geldig tot intrekking; dit hoeft dus niet opnieuw te worden aangemaakt!
Hopelijk zullen er voor de mensen die een Belgische belastingaangifte moeten doen als niet-inwoner van België tegen het einde van het jaar heel wat praktische aangifteproblemen zijn opgelost door de Belgische FOD Financiën.

Tarieven belastingaangiften

Helaas zijn we genoodzaakt, door alle prijsstijgingen die op ons afkomen, de tarieven van de belastingaangiften te verhogen. Deze verhogingen staan nog altijd niet in verhouding tot de indexeringen die wij momenteel meemaken; een 1-persoons aangifte hebben we verhoogd met € 2,50 , een aangifte voor gehuwden of wettelijk samenwonenden met € 5,00. Onze uurtarieven voor overige werkzaamheden zijn gelijk gebleven. U kunt onze tarieven heel transparant terugvinden op onze website: https://www.kempenhulp.be/tarieven

We hopen dat we, net zoals de voorgaande jaren, op dezelfde aangename wijze met u als klant kunnen samenwerken. Wanneer u desondanks toch klachten of opmerkingen heeft over onze manier van werken, geeft u dat alstublieft rechtstreeks aan ons door. Alleen samen kunnen we tot een oplossing komen!

Alvast heel erg bedankt voor uw opnieuw gestelde vertrouwen in ons adviesbureau!

Met vriendelijke groet,
Roger Debouille & Ingrid Wolters