• Kempenhulp Slide1
Bureau Belgische Zaken - Nieuwsbrief (Maart 2021)
gepubliceerd op 18-03-2021


SVB-beleid A1-verklaringen bij onderbreking detachering door corona

Heeft de SVB een A1-verklaring afgegeven voor een werknemer of zelfstandige die tijdelijk gaat werken in een ander EU-land (detachering op basis van artikel 12, lid 1 of lid 2 EG-Verordening 883/2004)? En zijn deze werkzaamheden onderbroken als gevolg van corona-maatregelen? Dan beschouwt de SVB de detachering als onderbroken en is de afgegeven A1-verklaring niet meer geldig. De verklaring wordt niet met terugwerkende kracht ingetrokken, tenzij:• de werkgever of zelfstandige daarom verzoekt; of• de 24-maandentermijn is verlopen. 

Verhoging afkoopgrens pensioen

Het drempelbedrag voor afkopen van een pensioen is verhoogd. De drempel voor afkoop van het pensioen was in 2020 was € 497,27. In 2021 is deze verhoogd naar € 503,24 per jaar. 

AOW-leeftijd 2026

De AOW-leeftijd is in 2026 vastgesteld op 67 jaar.


Uitbreiding corona-steunmaatregelen voor ondernemers en werkgevers in Nederland

Het steunpakket voor banen en economie is door het kabinet uitgebreid:
  • Voor starters is de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ingevoerd. Starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn gestart, kunnen hiervoor in aanmerking komen in het 1e en 2e kwartaal 2021. Zij kunnen ook gebruik maken van de corona-overbruggingskredieten tot maximaal €35.000.
  • De NOW-loonsubsidie gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom.
  • Per 1 april 2021 wordt de TOZO verlengd. Bij deze TOZO 4 wordt afgezien van de vermogenstoets. Er geldt een terugwerkende kracht tot het begin van de TOZO 4. Dus 1 mei 2021 kan een aanvraag TOZO 4 gedaan worden met terugwerkende kracht tot 1 april. Voor TOZO 3 (januari t/m maart 2021) kan geen aanvraag meer ingediend worden.
  • Er komt een garantiefonds voor evenementen. Organisatoren kunnen zo beginnen met plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals vanaf het moment dat dat weer verantwoord is.

Aanpassing maximale transitievergoeding

Per 1 januari 2021 is het maximale bedrag wat een werknemer aan transitievergoeding kan krijgen, verhoogd van € 83.000 naar € 84.000. Is het jaarsalaris hoger dan het bedrag van de maximale transitievergoeding? Dan is de transitievergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris.
Een transitievergoeding is een financiële vergoeding die een werknemer krijgt bij ontslag. Voorwaarde is dat het initiatief bij de werkgever ligt. Dit geldt voor zowel vaste en tijdelijke werknemers. Ook als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en de werknemer daardoor ontslag neemt, bestaat er recht op een transitievergoeding.

Uitbereiding geboorteverlof vader in België

Vanaf 1 januari 2021 gaat het geboorteverlof voor vaders in België naar 15 dagen. Per 1 januari 2023 wordt het verhoogd naar 20 dagen.