• Kempenhulp Slide1
Nieuwsbrief augustus 2020
gepubliceerd op 11-08-2020

Via deze nieuwsbrief willen wij u laten weten dat wij vanaf dinsdag 18.08 t/m dinsdag 01.09.2020 met jaarlijks verlof zijn.

Voor het maken van afspraken of andere zaken kunt u ons altijd een mail sturen of inspreken op onze voicemail. Vanaf woensdag 02.09.2020 bellen wij u dan zo spoedig mogelijk terug. 

Uiteraard kunt u ons t/m 17.08.2020 nog contacteren om een afspraak te maken. 

Nederlandse en Belgische belastingaangiften 

We hebben gemerkt dat door de uitzonderlijke maanden die het COVID-19 virus met zich heeft meegebracht, veel klanten in 2020 eerder aan het inleveren van hun benodigdheden voor het doen van hun belastingaangiften zijn begonnen. Heel veel zaken konden via mail of post worden aangeleverd; dit is zo goed verlopen dat we dit ook voor de komende jaren willen aanhouden. Natuurlijk is daardoor ons persoonlijk contact met onze klanten minder dan met fysieke afspraken, maar we merken wel dat wij hierdoor efficiënter kunnen werken. Vragen die klanten willen stellen tijdens een afspraak kunnen altijd nog per mail, videoconference of telefonisch gesteld worden.

Toch werden nog lang niet alle belastingaangiften ingediend. Voor de Nederlandse aangifte heeft u, als u bij ons in de uitstelregeling zit, uitstel tot 01.05.2021. Als u ons voor de Belgische aangifte een mandaat gegeven heeft, kunnen we deze indienen t/m 22.10.2020. 

Voor de Nederlandse inwoners waarvoor wij een Belgische aangifte voor niet-inwoners doen kan de aangifte vanaf medio oktober ingediend worden. Indien u ons hiervoor geen mandaat gegeven heeft ontvangen wij van u graag de bruine enveloppe met het aangiftebiljet die u gaat ontvangen.

De checklists met de benodigdheden voor de aangiften vindt u terug op onze website onder ‘Downloads’. Wij vragen u uw gegevens op tijd aan te leveren, zodat we voldoende tijd hebben om deze te kunnen verwerken.

Inkomensverklaring 2019 

De Inkomensverklaring blijft elk jaar voor onduidelijkheid zorgen, al merken we zeker dat steeds meer mensen de bedoeling en de werkwijze ervan begrijpen.

Als u (als buitenlands inwoner) een Nederlandse aangifte doet en u bent Kwalificerend buitenlands belastingplichtige, heeft u recht op aftrekposten en heffingskortingen alsof u in Nederland zou wonen. Ondanks dat u wellicht vrij snel na het indienen van de aangifte een voorlopige aanslag van de Nederlandse Belastingdienst ontvangt, wil dat niet zeggen dat u de Inkomensverklaring die wij u aanleveren niet meer moet laten ondertekenen door de Belgische Belastingdienst en door moet sturen naar de Nederlandse Belastingdienst in Heerlen. De Nederlandse Belastingdienst maakt de definitieve aanslag pas op aan de hand van de Inkomensverklaring. Ontvangen zij deze niet, wordt u behandeld als niet-kwalificerend buitenlands belastingplichtige. U ontvangt echter eerst nog een herinnering van de Nederlandse Belastingdienst voor het indienen van de Inkomensverklaring.  

De Inkomensverklaring kan zoals elk jaar pas weer vanaf september/oktober 2020 ondertekend worden bij de Belgische Belastingdienst. Uw Belgische belastingaangifte moet namelijk eerst ingediend zijn om zaken te kunnen controleren. Op dit moment zijn de Belgische belastingkantoren door de Coronasituatie nog gesloten. U kunt de door u ondertekende verklaring bij het belastingkantoor waar u onder valt per post aanleveren, met het verzoek deze te ondertekenen en aan u te willen retourneren. U kunt ook een duidelijke scan maken van de door u ondertekende verklaring en deze doormailen naar uw belastingkantoor. Via de Kantorengids kunt u de gegevens opzoeken. 

Aangepaste regelgeving door COVID-19 

Vanaf het najaar zullen wij ons gaan voorbereiden op het aanslagjaar 2021 inkomstenjaar 2020. Dit zal zeker voor de grenswerknemers, met name voor de thuiswerkers door COVID-19, een apart jaar worden voor hun belastingaangifte. Regelgevingen betreffende sociale zekerheid en heffingsbevoegdheid van het woon- of werkland werden aangepast om zaken niet onnodig ingewikkeld te maken. We zullen hier in het najaar zeker met een aparte nieuwsbrief op terugkomen; we hopen dan ook te weten tot wanneer de aangepaste regelgevingen gelden. Dat de belastingaangiften volgend jaar voor veel mensen in deze situatie meer werk met zich zullen gaan meebrengen is een feit. Registreer voor u zelf in ieder geval goed wanneer en waar (in welk land) u gewerkt heeft; liefst met een urenregistratie.

Toch nog even meegeven: Ledengroep Kempenhulp BVBA  

Als Facebook gebruiker kunt u ons volgen op onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/kempenhulpbv/ . Daar houden wij u op de hoogte van alle nieuwigheden omtrent sociale regelgeving, fiscaliteit, pensioenregelgeving en schenk- en erfrecht. Dit voor zowel België als Nederland. Als u zich heeft aangemeld en u bent klant, nodigen wij u uit voor onze Ledengroep Kempenhulp BV. In de Ledengroep plaatsen we nieuws en actualiteiten die speciaal voor onze klanten van belang zijn. Als u lid wordt van de Ledengroep dient u er wel rekening mee te houden dat ook de andere leden van de groep uw lidmaatschap kunnen zien.

Wij wensen u alvast een zeer goed najaar 2020!

Auteurs: Roger Debouille & Ingrid Wolters, Adviesbureau Kempenhulp BV