• Kempenhulp Slide1
Oneerlijke behandeling grensarbeiders
gepubliceerd op 13-01-2018

In juli 2017 schreven wij een brief naar onze klanten betreffende de oneerlijke behandeling van grensarbeiders met kinderen ten laste. Intussen werd hieromtrent de wetgeving aangepast.

Ter herinnering:

U bent Belgisch rijksinwoner en één van de twee partners werkt als grenswerknemer in Nederland. In uw situatie is het mogelijk dat de Belgische gezinstoeslag voor kinderen ten laste niet wordt toegekend.

Een gezin met kinderen ten laste dat met beide partners uitsluitend werkt en woont in België krijgt een verhoging van de belastingvrije som naar gelang het aantal personen ten laste. 

Werkt echter één van beide ouders in een ander land met een gelijkaardig systeem, maar met tegenstrijdige voorwaarden, dan is het mogelijk dat geen van beide partners een verhoging of een gezinstoeslag krijgt.

Kinderen kunnen slechts eenmaal ten laste worden genomen. Als ouders niet samen worden belast  – bijvoorbeeld bij feitelijke samenwoners – dan kunnen de ouders zelf bepalen wie gezinshoofd is en het fiscale voordeel toekennen aan degene voor wie dit het meeste voordeel heeft. 

Bent u als ouders echter gemeenschappelijk belast – doordat u gehuwd of wettelijk samenwonend bent – bepaalt de wet automatisch dat de toeslag op de belastingvrije som van toepassing is op degene met het hoogste inkomen. 

Deze situatie kan ertoe leiden dat de gezinstoeslag verdwijnt indien degene met het hoogste inkomen in het buitenland (Nederland) werkt. Hij wordt dan in het buitenland belast op dit hoogste inkomen, terwijl de andere partner in België op het laagste inkomen wordt belast. Voor de partner met het hoogste inkomen geeft de vermindering voor kinderen ten laste in België geen feitelijk voordeel meer; de partner met het laagste inkomen krijgt de gezinstoeslag sowieso niet.

In België werd inmiddels een wetsvoorstel ingediend dat deze discriminatie moet opheffen; grensoverschrijdende situaties mogen immers niet leiden tot een ongelijke fiscale behandeling van gezinshoofden. 

Nieuwe wetgeving van 25 december 2017:

Om de ongelijkheid weg te werken, voorziet een wetswijziging dat de belastingvermindering voor kinderen ten laste zal verleend worden aan de partner met het laagste inkomen, als dat voordeliger is voor het gezin.

De FOD Financiën zal voor de betrokken gezinnen steeds zelf de berekening maken om na te gaan bij wie de kinderen het beste ten laste worden genomen zodat automatisch de voordeligste berekening wordt weerhouden. 

Bron: vanovertveldt.belgium.be 

De Belastingadministratie zal voor aanslagjaar 2017 en 2018 (inkomstenjaar 2016 en 2017) de berekeningen automatisch aanpassen in het voordeel van de belastingplichtige.  

Indien u in de voorgaande jaren in dezelfde situatie verkeerde als in inkomstenjaar 2016 of 2017 is het waarschijnlijk dat u toen de gezinstoelage bent misgelopen. 

Indien u van mening bent dat deze situatie op de voorgaande 5 belastingjaren op uw gezinssituatie van toepassing was kan Adviesbureau Kempenhulp BVBA voor u een verzoek om ontheffing van ambtswege indienen. Dit is mogelijk sinds de uitspraken van het Grondwettelijk en Europese Hof. 

Dit is dus uiterlijk mogelijk met terugwerkende kracht tot aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012). 

Adviesbureau Kempenhulp BVBA zal de administratie waaronder u valt verzoeken de destijds ingediende aangifte te berekenen aan de huidige berekeningsparameters.

Het initiatief ligt echter bij u als belastingplichtige. Gelieve met ons contact op te nemen en de belastingaanslagen van de betreffende jaren aan ons te bezorgen. De hiervoor benodigde werktijd zal aan het normale uurtarief gefactureerd worden. 

Indien u nog aanvullende vragen hieromtrent heeft kunt u ons altijd uw vraag via mail stellen.  

Roger Debouille  

Adviesbureau Kempenhulp BVBA