• Kempenhulp Slide1
Nieuwsbrief Coronacrisis
gepubliceerd op 25-03-2020

Nieuwsbrief Coronacrisis

Auteur: Roger Debouille & Ingrid Wolters, Adviesbureau Kempenhulp BV 

Beste klant,

Allereerst willen wij aan jou en je familieleden heel veel sterkte en gezondheid toewensen in deze, voor ons allemaal, zeer roerige tijd.

De laatste weken en dagen volgen de nieuwe ontwikkelingen betreffende ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen en regelgevingen voor (grens)werknemers zich in een razendsnel tempo op. Deze ontwikkelingen elke dag in een nieuwsbrief aan onze klanten te versturen is onbegonnen werk; bovendien is een nieuwsbrief die je vandaag stuurt morgen achterhaald. Om de meest recente ontwikkelingen te volgen, zowel voor Nederland als België, verwijzen we nogmaals naar onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/kempenhulpbv/ ; klik op ‘vind ik leuk’ en onze nieuwsberichten verschijnen op je tijdlijn.

Toch zijn er zaken die op dit moment wél geregeld zijn, die met name betrekking hebben op de grenswerknemers. Deze willen we dan ook zeker aan je meedelen:

Sociale zekerheid voor grenswerknemers:

In eerdere nieuwsbrieven en op onze website hebben we het al vaker besproken; thuiswerken als grenswerknemer kan van invloed zijn op de sociale zekerheid en de belastingheffing. Zonder al te technisch te worden over Verordeningen en belastingverdragen, is het normaal gesproken zo geregeld dat bij meer dan 25% werken in je woonland (voor de in het andere land gelegen werkgever), je sociaal verzekerd bent in je woonland. Thuiswerk valt uiteraard ook onder werken in je woonland. Als deze regelgeving geldt kom je in de volgende situatie terecht:

• Je bent voor de zorg alleen nog verzekerd in je woonland
    o Woon je in Nederland, ben je alleen nog verzekerd via je Nederlandse zorgverzekeraar
    o Woon je in België, ben je alleen nog aangesloten bij je mutualiteit
• Je bouwt wettelijk pensioen op in je woonland
    o Woon je in Nederland, bouw je Nederlandse AOW op i.p.v. Belgisch wettelijk pensioen
    o Woon je in België, bouw je Belgisch wettelijk pensioen op i.p.v. Nederlandse AOW
• Over het volledige loon wordt door de werkgever naar je woonland sociale premies afgedragen
    o Woon je in Nederland, draagt de Belgische werkgever in Nederland de sociale premies af
    o Woon je in België, draagt de Nederlandse werkgever in België sociale bijdragen af

Inmiddels hebben zowel Nederland, als België en Duitsland besloten om de perioden van thuiswerken/telewerken ten gevolge van het Coronavirus niet te laten meetellen voor de vaststelling van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving.

M.a.w. deze perioden tellen niet mee voor de 25%-regel. Dit bespaart zowel voor de werknemer als de werkgever een hoop aan extra administratieve formaliteiten én financiële consequenties.

Fiscaliteit voor grenswerknemers:

Tot op dit moment (25.03.2020) hebben de buurlanden Nederland, België en Duitsland nog geen overeenstemming bereikt betreffende de fiscaliteit voor grenswerknemers. Met alle betrokkenen dringen we erop aan, bij zowel de Nederlandse Belastingdienst als de FOD Financiën in België, om eenzelfde uitzondering te maken voor de fiscaliteit als bij de sociale zekerheid.

Thuiswerk zou inhouden, dat het deel van het loon dat in het woonland wordt verdiend ook in het woonland wordt belast. Bij de belastingaangifte over 2020 zou dan het loon gesplitst moeten worden om een deel aan het werkland toe te wijzen en een deel aan het woonland toe te wijzen. Wanneer je voor een deel in je woonland wordt belast, kan dat in de belastingaangifte ook gevolgen hebben voor b.v. aftrekposten.
Denk daarbij voor de Belgische inwoners b.v. aan de Kwalificerende buitenlandse belastingplicht; wanneer het totale wereldinkomen niet voor 90% in Nederland wordt belast, is er geen recht op b.v. hypotheekrenteaftrek in Nederland.

Ondersteuningsmaatregelen voor zelfstandigen

Zowel in Nederland als in België zijn er diverse steunmaatregelen voor zelfstandigen. Hiermee bedoelen wij, in deze mail, de zelfstandigen met een eenmanszaak. Hoe werken de ondersteuningsmaatregelen grensoverschrijdend op dit moment:

• Nederlandse inwoners die in België een vestiging (vaste inrichting) hebben, kunnen bij sluiting of tijdelijke onderbreking recht hebben op het overbruggingsrecht op voorwaarde dat zij in België sociale bijdragen als zelfstandige in hoofdberoep afdragen.
Daarnaast kan er recht bestaan op de hinderpremie als men daadwerkelijk een fysieke vestiging in Vlaanderen heeft. Tevens zijn er mogelijkheden tot het uitstellen/verminderen van sociale bijdragen.
Er zijn eveneens fiscale steunmaatregelen getroffen betreffende BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting.

• Belgische inwoners die in Nederland een vestiging (vaste inrichting) hebben, zitten in een lastigere situatie. In Nederland bestaat voor de zelfstandigen de Tijdelijke overbruggingsmaatregel zelfstandig ondernemers (TOZO). Hier kunnen de Belgische inwoners geen aanspraak op maken, omdat dit een Nederlandse gemeentelijke maatregel betreft. Je moet dus woonachtig zijn in Nederland óf rechtmatig in Nederland verblijven. Op de Belgische ondersteuningsmaatregelen heb je eveneens geen recht, omdat je niet aan de Belgische voorwaarden voldoet (zie hierboven).
Het Nederlandse kabinet heeft wel belastingmaatregelen getroffen voor ondernemers die getroffen worden door de crisis; hier gaat het om het aanvragen van uitstel voor belastingschulden, het verlagen van de invorderingsrente en het wijzigen van een voorlopige aanslag bij het verwachten van een lagere winst. We gaan ervan uit dat deze maatregelen eveneens gelden voor Belgische inwoners die in Nederland als zelfstandige werken:

Aanleveren gegevens belastingaangiften:

Op dit moment hebben wij geen fysieke afspraken met klanten op ons kantoor. Tot wanneer we deze maatregel hanteren hangt af van de besluiten van de overheden.
De gegevens voor het invullen van de belastingaangiften kunnen via mail aangeleverd worden. we zullen de checklists met de benodigdheden voor de belastingaangiften op onze website onder ‘Downloads’ plaatsen.

Als je voor de Nederlandse aangifte bij ons in het systeem staat, vragen wij automatisch uitstel voor je aan tot 01.05.2021. Sta je niet bij ons in het systeem, dan dient de Nederlandse aangifte voor Nederlandse inwoners vóór 01.05.2020 en voor buitenlandse inwoners (C-biljet) vóór 01.07.2020 ingediend te worden.
Heb je ons kantoor mandaat gegeven om de Belgische aangifte in de personenbelasting voor je te verzorgen, dan heb je voor deze aangifte uitstel tot einde oktober 2020. Hebben wij geen mandaat, dan moet een papieren aangifte vóór einde juni 2020 ingediend worden en een aangifte via Tax on Web vóór midden juli 2020. De Belgische aangifte in de belasting niet-inwoners dient in vóór november 2020 ingediend te worden.
Een mandaat kunnen wij gemakkelijk voor je aanmaken met je Belgische eID en de bijbehorende pincode. Dit mandaat moet uiterlijk voor 01 augustus 2020 aangemaakt worden; we hopen voor dan toch een fysieke afspraak mogelijk te kunnen maken.

Zoals gezegd, kunnen we niet alle maatregelen volledig uitschrijven, te meer omdat deze nog voortdurend (op de actualiteit) aangepast worden.
Met deze mail hebben we geprobeerd toch een overzicht kunnen geven voor dit moment.

Stay safe en houd je a.u.b. aan de maatregelen die worden opgelegd!
We houden je verder op de hoogte als er belangrijke beslissingen genomen worden.

Deze mail sturen we naar alle klanten; onze excuses als dit bericht niet voor jou bestemd is.
Wellicht help je er wel anderen mee!

Wij wensen jou en je familie veel sterkte in deze moeilijke tijden,
Met vriendelijke groet,

Roger Debouille & Ingrid Wolters