• Kempenhulp Slide1
Brief "Heffingskortingen 2019" Nederlandse Belastingdienst
gepubliceerd op 27-11-2018

Brief "Heffingskortingen 2019" Nederlandse Belastingdienst

Auteur: Roger Debouille, Adviesbureau Kempenhulp BVBA

Wellicht ontving u inmiddels van de Nederlandse Belastingdienst een brief getiteld: “Heffingskortingen 2019”. Over dit onderwerp plaatsten wij al eerder voor de werkende grensarbeider diverse blogs, maar deze brief is ook bestemd voor mensen die een (pensioen)uitkering voor of na hun AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen. Wij denken dat bij de brief enige toelichting nodig is.


Om welke (pensioen)uitkering gaat het?

Als u een pensioen of een uitkering uit Nederland ontvangt waarover in Nederland nog loonbelasting wordt ingehouden, gaat de uitkeringsinstantie minder heffingskorting toekennen. Hierdoor zal er door de uitkeringsinstantie meer loonbelasting ingehouden en ontvangt u netto minder uitkering.
Als u in België woont, heeft u – door afspraken die tussen België en Nederland zijn gemaakt – wel recht op de heffingskorting(en). Een gedeelte van de heffingskorting wordt u echter niet meer automatisch toegekend. Via de aangifte Inkomstenbelasting of via een Voorlopige aanslag kunt u het deel dat u niet wordt toegekend toch uitbetaald krijgen.


U heeft vrijstelling inhouding loonheffing?

Nogmaals, het gaat dus alleen om (pensioen)uitkeringen die in Nederland nog aan de loonbelasting onderworpen zijn. Heeft u voor uw (pensioen)uitkering vrijstelling van inhouding loonheffing gekregen? Dan is uw (pensioen)uitkering dus niet meer in Nederland aan de loonbelasting onderworpen en verandert er voor u niets. U blijft dan hetzelfde bedrag aan (pensioen)uitkering ontvangen.
Wordt op uw (pensioen)uitkering wel nog in Nederland loonbelasting ingehouden, maar wordt de bruto uitkering in België belast? Dien dan in Nederland een Aanvraag vrijstelling van loonheffing in. Let op: niet alle (pensioen)uitkeringen komen hiervoor in aanmerking.


Vragen?

Heeft u ondanks onze blogs over de Heffingskortingen 2019 toch nog vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op.