• Kempenhulp Slide1
Grensarbeiders en Nederlandse heffingskortingen
gepubliceerd op 08-11-2018

Grensarbeiders en Nederlandse heffingskortingen

Auteur: Roger Debouille, Adviesbureau Kempenhulp BVBA

Op 25 januari 2018 publiceerden wij een blog getiteld: ‘Belastingwijziging ‘benadeelt’ grensarbeiders uit België en Duitsland’. Aangezien deze materie vanaf 2019 gaat spelen voor de grensarbeider die vanuit zijn woonland in Nederland gaat werken en dit veel vragen oproept bij de betrokkenen, willen wij hier graag nogmaals op terugkomen. In gewoon Nederlands proberen wij uit te leggen wat bepaalde maatregelen die genomen gaan worden voor u inhouden.


Wat is een heffingskorting?

Een heffingskorting is een korting op de Inkomstenbelasting en de premies volksverzekeringen. Door deze kortingen op uw inkomen toe te passen, betaalt u dus minder belasting en premies. In Nederland kennen we een aantal heffingskortingen: de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de werkbonus, de inkomensafhankelijke combinatiekorting, de ouderenkorting, de alleenstaande ouderenkorting en de korting voor groene beleggingen.
Als u in loondienst bent houdt uw werkgever al rekening met een aantal heffingskortingen. Hierdoor wordt minder loonbelasting op het brutoloon ingehouden en krijgt u meer nettoloon.


Belastingdeel en premiedeel

In een heffingskorting zit een belastingdeel en een premiedeel. Bent u in Nederland sociaal verzekerd, dan heeft u automatisch recht op het premiedeel van de heffingskorting. Op het belastingdeel van de heffingskorting heeft u pas recht indien u als grensarbeider kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent. U kwalificeert als buitenlands belastingplichtige als minimaal 90% van uw wereldinkomen in Nederland wordt belast.


Heffingskortingen vanaf 2019

Tot en met 2018 houdt uw werkgever rekening met de volledige arbeidskorting en de volledige algemene heffingskorting. U krijgt zowel het belastingdeel als het premiedeel automatisch toegekend. Vanaf 2019 zal dit veranderen. Aangezien de werkgever niet weet of u kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, gaat het belastingdeel van de algemene heffingskorting niet meer op uw loon toegekend worden. Dat betekent dat op het brutoloon meer belasting ingehouden wordt en het nettoloon daardoor lager wordt. In het slechtste geval betekent dit dat u per maand ongeveer € 50,- netto minder loon heeft. De lagere lonen hebben hier meer last van dan de hogere lonen, omdat de algemene heffingskorting lager wordt naarmate het inkomen stijgt.
De arbeidskorting zal door de werkgever op dezelfde wijze toegepast blijven als vóór 2019, omdat er ook recht is op deze korting als men niet kwalificeert als buitenlands belastingplichtige.


Heffingskorting en de belastingaangifte

Het belastingdeel van de algemene heffingskorting, waar de werkgever dus geen rekening mee mag houden, dient u zelf aan te vragen. Dat kan achteraf via de gewone belastingaangifte, maar u kunt dit ook doen met een voorlopige aanslag. In de blog van januari hebben we toegelicht dat ‘nieuwe’ grensarbeiders geen voorlopige aanslag kunnen aanvragen, omdat zij eerst één jaar moeten aantonen dat ze kwalificerend buitenlands belastingplichtige zijn. Voor de Belgische grensarbeider is hierop een uitzondering; in een non-discriminatiebepaling is namelijk opgenomen dat Belgische grensarbeiders altijd recht hebben op de heffingskortingen ongeacht of ze kwalificeren. Nogmaals, ook al heeft u dit recht, u dient het vanaf 2019 wel zelf aan te vragen!


Overleg met de werkgever

Als u de heffingskorting wil aanvragen via een voorlopige aanslag, is het belangrijk dat u met uw werkgever overlegt of hij het belastingdeel van de heffingskorting toch gewoon toekent zoals vóór 2019. Het is namelijk geen verplichting voor de werkgever om dit deel niet meer toe te kennen.
Zou de werkgever de heffingskorting volledig toekennen en u vraagt tevens het belastingdeel aan via de voorlopige aanslag, krijgt u dit deel dus dubbel uitbetaald; één keer via u loon en één keer via de voorlopige aanslag. U moet dan het dubbel ontvangen bedrag bij uw aangifte Inkomstenbelastingweer terug betalen!


Tot slot

De Nederlandse Belastingdienst zal de groep grensarbeiders die bij de Belastingdienst gekend is over het bovenstaande aanschrijven. Zou u een voorlopige aanslag willen aanvragen kan Adviesbureau Kempenhulp BVBA dit uiteraard voor u in orde maken. De tarieven hiervoor vindt u terug op onze website.