• Kempenhulp Slide1
Ondertekening Inkomensverklaring 2017 door Belgische Belastingdienst
gepubliceerd op 25-06-2018

Wanneer u als kwalificerend buitenlands belastingplichtige een Nederlandse belastingaangifte indient, dient deze vergezeld te gaan van een door de Belgische Belastingdienst ondertekende Inkomensverklaring. Betreffende deze ondertekening heeft de Belgische Administratie haar beleid inmiddels aangepast.

In 2016 en 2017 konden de Inkomensverklaringen over de inkomstenjaren 2015 en 2016 pas vanaf september/oktober door de Belgische Administratie, waaronder de belastingplichtige viel, worden ondertekend. Reden hiervoor was dat eerst de Belgische aangifte personenbelasting over het betreffende jaar moest zijn ingediend. 

Nieuwe procedure

De procedure voor het ondertekenen van de Inkomensverklaring over inkomstenjaar 2017 zal door de Belgische Administratie op een andere wijze gebeuren. Vanaf oktober 2018 kunt u de Inkomensverklaring 2017 versturen naar:

FOD Financiën – Scanningcenter 

BP 90500

9050 LEDEBERG

Het scanningcentrum zal dan de Inkomensverklaring overmaken aan de dossierbeheerder van de belastingplichtige (u). De ondertekende Inkomensverklaring zal daarop terug naar u verstuurd worden, waarop u ze vervolgens kunt doorsturen naar: 

Belastingdienst / Kantoor Buitenland 

Postbus 2577

6401 DB HEERLEN


LET OP: De Nederlandse Belastingdienst neemt alleen formulieren met een originele stempel van de Belgische Administratie in behandeling; een kopie zal dus niet in behandeling genomen worden. 

Bij navraag bij de FOD Financiën blijkt het bovenstaande niet algemeen bekend te zijn, maar men gaat ervan uit dat de maatregel voor alle kantoren gehanteerd zal worden.