• Kempenhulp Slide1
Bericht Nederlandse Belastingdienst aan Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars
gepubliceerd op 23-04-2018

Onlangs richtte de Nederlandse Belastingdienst een bericht aan de Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars betreffende de behandeling van de ingetrokken vrijstellingen van loonheffing voor (gezamenlijke) Nederlandse pensioenen groter dan € 25.000,-/jaar die Belgische inwoners ontvangen. Leest u ter herinnering ook nog even onze vorige blog(s) over dit onderwerp.

Aangezien de Belgische Belastingdienst per dossier afzonderlijk aan de Nederlandse Belastingdienst moet aangeven hoe de pensioenen in België belast worden, kan deze procedure nog maanden gaan duren. Hierover heeft Adviesbureau Kempenhulp BVBA contact gehad met de Belgische FOD Financiën.

In het geval dit niet meer in 2018 zou rondkomen, zal de belastingplichtige in 2019 over inkomstenjaar 2018 een Nederlandse belastingaangifte moeten doen om te teveel ingehouden loonheffing terug te vorderen.

Hieronder leest u het bericht van de Nederlandse Belastingdienst:

Voor pensioenfondsen en verzekeraars: wijziging ingetrokken verdragsverklaringen van pensioengerechtigden in België

16-04-2018

Per 1 januari 2018 hebben wij de verdragsverklaringen over pensioenuitkeringen uit Nederland aan inwoners van België ingetrokken. Als u (lees: het geadresseerde pensioenfonds of verzekeraar n.v.d.r.) pensioenen uitkeert aan inwoners van België, moet u daarover met ingang van dit jaar dus loonbelasting inhouden. Maar wij komen daar voor een deel op terug: sommige verdragsverklaringen gaan weer gelden, andere blijven ingetrokken.

Wij hebben u eind 2017 laten weten dat de verdragsverklaringen werden ingetrokken. Het ging om verdragsverklaringen van pensioengerechtigden in België die zijn afgegeven voor 31 juli 2017.

We gaan een deel van de ingetrokken verdragsverklaringen weer herstellen

Nederland en België hebben het volgende besloten:

• De ingetrokken verdragsverklaringen gaan weer gelden als het pensioen in België progressief en voor meer dan 90% wordt belast.

• In alle andere gevallen blijft u over de uit te betalen pensioenen loonbelasting inhouden.

Herstelde verdragsverklaringen: wat betekent dat voor u?

Of een verdragsverklaring weer gaat gelden, bepalen we op grond van de gegevens die we van de Belgische belastingdienst krijgen. Zodra we de gegevens uit België compleet hebben, hoort u van ons voor welke pensioengerechtigden de verklaring weer gaat gelden.

Over de pensioenuitkeringen van deze pensioengerechtigden houdt u geen loonbelasting meer in. Dat doet u niet meer met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. De eerdere aangiften loonheffingen, waarin u voor deze pensioengerechtigden wél loonbelasting hebt ingehouden en betaald, moet u dan corrigeren.

Einde bericht

Bron: belastingdienst.nl

Commentaar Adviesbureau Kempenhulp BVBA: In nagenoeg alle situaties worden de pensioenen door de Belgische Belastingdienst aan de normale belastingtarieven én voor meer dan 90% belast. Een ambtenarenpensioen dat in Nederland wordt belast, zal in de Belgische belastingaangifte voor de overige inkomsten progressief doorwerken; dat betekent dat de overige inkomsten hierdoor in hogere belastingtarieven worden ‘geduwd’, men noemt dit ook wel ‘onder progressievoorbehoud’.


De Nederlandse Belastingdienst zette eveneens een bericht op haar website voor de pensioengerechtigden:

Voor pensioengerechtigden in België met Nederlands pensioen: wijziging ingetrokken verdragsverklaringen 

16-04-2018

Per 1 januari 2018 hebben wij de verdragsverklaringen over pensioenuitkeringen uit Nederland aan inwoners van België ingetrokken. Had u zo'n verdragsverklaring, dan hield uw pensioenfonds of verzekeraar tot 2018 geen loonbelasting in over uw pensioen. Maar met ingang van dit jaar wel. Wij komen daar nu voor een deel op terug: sommige verdragsverklaringen gaan weer gelden, andere blijven ingetrokken.

U hebt eind 2017 van ons een brief gekregen over het intrekken van de verdragsverklaringen. Het ging om verdragsverklaringen van pensioengerechtigden in België die zijn afgegeven voor 31 juli 2017. 

Nederland en België hebben besloten dat de ingetrokken verdragsverklaringen weer gaan gelden als het pensioen in België progressief en voor meer dan 90% wordt belast. Of dat het geval is, bepalen we op grond van de gegevens die we van de Belgische belastingdienst krijgen. Deze verdragsverklaringen gaan met terugwerkende kracht weer gelden vanaf 1 januari 2018. 

Wat betekent dit voor u? 

• Gaat uw verdragsverklaring weer gelden? Dan houdt uw pensioenfonds of verzekeraar geen loonbelasting meer in over uw pensioenuitkering. Uw pensioenfonds of verzekeraar zorgt ervoor dat u de loonbelasting die in 2018 is ingehouden, weer terugkrijgt. U krijgt van ons een brief als uw verdragsverklaring weer gaat gelden. Die krijgt u zodra we de gegeven uit België compleet hebben.

• Blijft uw verdragsverklaring ingetrokken? Dan blijft uw pensioenfonds of verzekeraar loonbelasting inhouden over uw pensioen. U krijgt hierover verder geen bericht van ons. Er zijn ook gevolgen voor 2017 en voor eerdere jaren waarin u de verdragsverklaring had. Daarover hieronder meer.

Als uw verklaring ingetrokken blijft 

Dan hebt u de verdragsverklaring in 2017 of eerder ten onrechte van ons gekregen, omdat de gegevens bij uw aanvraag niet klopten. Of u bent vergeten de verklaring in te laten trekken toen uw situatie wijzigde.

In beide gevallen hebt u in Nederland geen loonbelasting betaald, terwijl dat wel had gemoeten. U betaalt de belasting dan alsnog via uw aangifte inkomstenbelasting over de jaren waarin u de verdragsverklaring had.

Einde bericht

Bron: belastingdienst.nl